2017 HONGKONG INTERNATIONAL PACKAGING AND PRINTING EXHIBITION
 
                                                                
 
2016 NIGERIA INTERNATIONAL PACKAGING AND PRINTING EXHIBITION
 
           
 
2015 THILAND INTERNATIONAL PACKAGING AND PRINTING EXHIBITION
 
           
 
2016 GUANGZHOU INTERNATIONAL PACKAGING AND PRINTING EXHIBITION